TOS

TOS
Website Algemene Voorwaarden

Alle software die door gamehack.fbzone.us is volledig gratis te downloaden en te gebruiken. Het is niet toegestaan ​​om de software te reupload. U bent niet toegestaan ​​om informatie die wordt gegenereerd door de software te delen. U mag de software altijd gratis gebruik maken, wij niet garanderen dat onze software werkt nog steeds als het is verouderd.

1. Voorwaarden

Door het bezoeken van deze website, gaat u akkoord met deze website Algemene Voorwaarden gebonden te zijn, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving zijn. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, je bent van het gebruik van of de toegang tot deze site verboden. De materialen op deze website zijn beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. Gebruik Licentie

Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van het materiaal (informatie of software) op gamehack.fbzone.us website voor persoonlijk, alleen niet-commerciële voorbijgaande bekijken. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van de titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare weergave (commerciële en niet-commerciële);
proberen te decompileren of reverse engineering software die op gamehack.fbzone.us website;
Verwijder enig auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of
overbrengen van de materialen aan een andere persoon of "spiegel" van de materialen op een andere server.
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u inbreuk maakt op een van deze beperkingen en kan door gamehack.fbzone.us worden beëindigd op elk gewenst moment. Bij het beëindigen van uw kijkervaring van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit of in elektronische of gedrukte vorm vernietigen.

3. Ontkenning

De materialen op gamehack.fbzone.us website worden geleverd "as is". gamehack.fbzone.us geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, inclusief zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van rechten. Verder, gamehack.fbzone.us geeft geen garanties of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, verwachten resultaten, of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar website op internet of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.

4. Beperkingen

In geen geval zal gamehack.fbzone.us of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (met inbegrip van, onbeperkt, schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of de onmogelijkheid om de materialen te gebruiken op gamehack.fbzone.us internetsite, zelfs als gamehack.fbzone.us of een gamehack.fbzone.us gemachtigde is mondeling medegedeeld of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties, of beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Herzieningen en Errata

De materialen die te zien zijn op gamehack.fbzone.us website kunnen technische, typografisch, of fotografische fouten. gamehack.fbzone.us garandeert niet dat een van de materialen op haar website juist, compleet maken, of huidige. gamehack.fbzone.us kunnen wijzigingen aanbrengen in de materialen op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving. gamehack.fbzone.us niet, echter, een compromis over de materialen update.

6. Links

gamehack.fbzone.us heeft niet alle sites gekoppeld aan de website op internet en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door gamehack.fbzone.us van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

gamehack.fbzone.us kan deze voorwaarden voor het gebruik van haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te herzien. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn.

8. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot gamehack.fbzone.us website wordt door de wetten van de staat New York, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Dienovereenkomstig, We hebben dit beleid met het oog ontwikkeld voor u om te begrijpen hoe wij verzamelen, gebruik, communiceren en openbaar maken van persoonlijke gegevens. De volgende schetst onze privacy policy.

Vóór of op het moment van het verzamelen van persoonlijke gegevens, we zullen de doeleinden waarvoor informatie wordt verzameld.
We zullen verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie uitsluitend met het doel van de vervulling van deze doeleinden door ons en voor andere verenigbare doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokkene of individueel te verkrijgen, zoals vereist door de wet.
We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
We zullen persoonlijke informatie met wettige en eerlijke middelen en het verzamelen van, waar nodig, met de kennis of toestemming van de betrokkene.
Persoonsgegevens moeten voor de doeleinden waarvoor het is om te worden gebruikt relevant zijn, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moeten correct, compleet maken, en up-to-date.
We zullen persoonlijke informatie te beschermen door redelijke zekerheid waarborgen tegen verlies of diefstal, evenals ongeautoriseerde toegang, openbaring, kopiëren, gebruik of de wijziging.
We zullen direct beschikbaar voor klanten informatie over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.
We zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en onderhouden.

css.php
WP-Achtergronden Lite door InoPlugs Web Design en Juwelier Schönmann 1010 Wenen